Vi använder oss av kakor för att erbjuda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du användning av kakor.

10 års garanti*

Trionic garanterar alla originaldelar på din Veloped/Walker under en period av tio år från och med inköpsdatum, undantaget delar som är utsatta för normalt slitage; däck, slangar, bromsbelag, bromskablar, gummihandtag och textildelar.

Ovanstående garanti är begränsad till reparation eller utbyte av en defekt ram, eller defekt del, som enda gottgörelse av garantin. Fordringar under denna garanti bör åtföljas av ett foto av den felaktiga delen, en beskrivning av felet, produktens serienummer och en kopia av det ursprungliga inköpskvittot. Denna garanti täcker endast Velopeder/Walkers som köpts direkt från Trionic, eller genom en auktoriserad Trionic-återförsäljare.

Garantin täcker inte normalt slitage, felaktig montering, bristande underhåll, installation av delar eller tillbehör som ej är lämpade för, eller kompatibla med, Veloped/Walker. Garantin täcker ej heller skador eller fel som uppstått på grund av olycka, missbruk eller försummelse, eller p.g.a. modifiering av ram eller komponenter.

Om byte av en defekt del kräver en utbildad mekaniker, eller person som av Trionic licensierats att utföra reparationer, garanterar Trionic att fullt ut assistera kunden för att få den garantidelen utbytt.