Nedladdning av foton och bilder

Som registrerad återförsäljare av Trionics produkter kan du ladda ner foton och bilder för marknadsförings- och försäljningsändamål.

Bildbank

Logga in på vår bildbank och ladda ner de bilder du behöver. Vänligen kom ihåg att kontakta Trionic för vår tillåtelse att använda foton och bilder utanför vår egen Trionicsfär.

Trionic bildbank:
https://trionic.filecamp.com/

Användarnamn: Trionic
Lösenord: Veloped

Instruktioner: Logga in på bildbanken och välj de bilder/foton du behöver. Du kan antingen ladda ner enskilda bilder, eller samtliga bilder som en komprimerad zip-fil.


Användarvillkor - Trionic Sverige AB

Accepterande av användarvillkoren betyder att användaren har läst alla villkor nedan. Användarvillkoren är bindande för alla användare. Användaren måste alltid notera att en bild kan bli föremål för alternativa villkor och tilläggsvillkor, vilket i så fall tillhandahålls i samband med nedladdning av bilden. I sådana fall ska tilläggsvillkoren ha företräde framför dessa användarvillkor. Med användare menas den person, organisation eller företag som använder bilden.

Villkor i korthet:
Dessa användarvillkor är bindande för alla användare.

  • Bilder från Trionic Sverige AB kan användas kostnadsfritt av alla som vill använda bilder för att främja Trionics produkter. Detta inkluderar marknadsföring som syftar till att öka kännedomen om Trionics produkter. Marknadsföring av andra produkter eller tjänster är förbjuden.
  • Den som använder en bild måste själv ladda ned bilden från Trionic Sverige AB och acceptera användarvillkoren. Detta är ett villkor för användning av bilden. En bild från Trionic Sverige AB får inte överlåtas till tredje part.
  • Om den hämtade bilden kommer att användas igen måste den laddas ned på nytt eftersom nya regler och villkor kan gälla för bilden.
  • Den person, organisation eller företag som använder en bild från Trionic Sverige AB är ansvarig för att följa användarvillkoren.

Användande av bilder från Trionic Sverige AB

Bilder från bildbanken kan, om inte andra villkor har angivits för en viss bild, användas kostnadsfritt i syfte att främja Trionics produkter.

Marknadsföring av produkter eller tjänster i syfte att öka kunskapen om varumärket Trionic eller Trionics produkter är tillåten.

Användning är tillåten i ett kommersiellt sammanhang där varumärket Trionic främjas, till exempel en tidning som skriver om och presenterar Trionic (i en kundtidning, presentation, evenemang eller liknande) utan att direkt marknadsföra Trionics produkt eller tjänst. Att endast använda en bild utan tydlig referens till Trionic anses inte främja Trionic och är därför förbjudet.

Ovannämnda villkor ska gälla i samband med de begränsningar som anges nedan.

Användare

Användaren är ensam ansvarig för all bildanvändning. Användaren är också skyldig att hålla organisationer som ansvarar för bildbanken skadeslösa från anspråk från bildernas upphovsrättsinnehavare på grund av användning som bryter mot dessa regler och villkor.

Rättigheter, begränsningar och datalagring

Användaren får en icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda bilder från Trionic Sverige AB. Bilder får inte tilldelas, licensieras, hyras ut eller på annat sätt kopieras eller distribueras till tredje part. Rätten att använda bilden måste utövas inom sex (6) månader från nedladdning av bilden. Användaren får inte lagra bilden för annat än den specifika användningen som var avsedd vid nedladdningstillfället. Annars, i syfte att säkerställa att den förblir tillgänglig och att få tillgång till nya villkor som är förknippade med bilden måste bilden hämtas från Trionic Sverige AB igen innan den kan användas.

Var och en av organisationerna bakom Trionic Sverige AB förbehåller sig rätten att förbjuda en specifik användare från att använda bilderna som tillhandahålls och att dra tillbaka rättigheterna till vissa enskilda bilder utan någon ytterligare förklaring. I samband med ett sådant återkallande ska användaren ta bort den nedladdade bilden och, i den mån det är möjligt, ta bort bilden från där den använts.

Uppgift om namn

Fotografens namn och Trionic Sverige AB ska anges så nära bilden som möjligt, enligt följande: fotografens namn. Om ingen fotograf är tillgänglig ska referensen vara Trionic Sverige AB

Om ingen uppgift om namn har lämnats kan användaren komma att debiteras för utelämnande av skaparens och/eller upphovsrättsinnehavarens namn.

Felaktig användning

Bilder från Trionic Sverige AB får inte användas på något sätt som är oförenligt med svensk eller internationell lag. Bilderna får inte användas på något sätt eller i något sammanhang som kan uppfattas som stötande, vilseledande eller olagligt (t.ex. pornografiskt eller obscent). Bilderna får inte användas på ett sådant sätt som kan väcka anstöt eller vara kränkande för fotografen och/eller personer som avbildas i bilden.

Användaren är ansvarig för eventuella skadeståndsanspråk som kan uppstå till följd av krav från upphovsrättsinnehavare eller personer som avbildas i bilden på grund av felaktig användning.

Upphovsrätt

Allt material hos Trionic Sverige AB är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Detta innebär att allt upphovsrättsskyddat material, struktur, design, urval, språk, grafik, bilder, liksom all kod, HTML, JavaScript och liknande är skyddat och inte överförs till användaren.

Tvister

Tvister om tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall avgöras enligt Svensk lag av Stockholms tingsrätt.

Vi använder oss av kakor för att erbjuda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du användning av kakor.
Kundservice