Vi använder oss av kakor för att erbjuda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du användning av kakor.

Walker bruksanvisning

Trionic Walker

Walker 9er är din perfekta rollator för både inomhus- och utomhusbruk. Med sina 9 tum stora hjul och extra mjuka däck erbjuder den dig hög komfort och väl balanserade köregenskaper. Den är lätt och kompakt för förvaring och transport. Walker 12er är din pålitliga följeslagare när du promenerar utomhus. De 12 tum stora hjulen och de luftfyllda däcken garanterar en komfortabel körupplevelse, och den är din perfekta vardagsrollator för utomhusbruk. Walker 14er är världens första rollator med 14 tum stora hjul. Vi på Trionic kallar den ”Terminator” eftersom den utan problem rullar vidare där traditionella rollatorer blir stående.

Alla Trionic Walkers är utrustade med synkronstyrning (patentsökt) som eliminerar problemen med wobblande och snedställda länkhjul.

Samtliga Trionic Walkers är testade och godkända enligt internationell standard ISO-11199-2:2005, för en maximal användarvikt på 150 kg.


Tekniska data

  Walker 9er Walker 12er S Walker 12er Walker 14er
Min höjd: 74 cm 71 cm 76 cm 81 cm
Max höjd: 94 cm 86 cm 96 cm 100 cm
Bredd: 66 cm 69 cm 69 cm 69 cm
Längd: 68 cm 81 cm 81 cm 85 cm
Sitthöjd: 62 cm 56 cm 62 cm 62 cm
Sittbredd: 43 cm 46 cm 46 cm 46 cm
Hjulstorlek: 9"/23 cm 12"/31 cm 12"/31 cm 14"/36 cm
Storlek hopfälld L68xW28xH82 cm L81xW28xH88 cm L81xW28xH88 cm L85xW28xH90 cm
Storlek hopfälld utan hjul: L61xW28xH74 cm L67xW28xH76 cm L67xW28xH76 cm L67xW28xH76 cm
Vikt utan hjul: 6,8 kg 6,7 kg 6,8 kg 6,9 kg
Max användarvikt: 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Säkerhet

 • När du sitter på rollatorn ska båda bromsarna vara låsta i parkeringsläge.
 • Kontrollera att din Walker är låst i utfällt läge innan du går med den.
 • Iaktta försiktighet i brant terräng och på sluttande underlag.
 • Velopedens stabilitet är testad med 5 kg last i korgen. Om du lastar mer än 5 kg är det mycket viktigt att lasten är jämnt fördelad i korgens botten.

Första gången

1. Fäll ut din Walker genom att dra handtagen från varandra.

2. Tryck de båda bakre hörnen av sitsen distinkt nedåt tills du hör ett svagt ”klick”.

3. Innan du använder din Walker, bekräfta att utfällningsmekanismen är säkert låst.

4. Ställ in rätt handtagshöjd genom att använda snabbkopplingarna, som beskrivet i kapitlet «Höjdinställning av handtag».


Färdbroms

Färdbroms

Drag bromshandtaget uppåt för att bromsa när du går. Bromsa med båda bromsarna samtidigt.


Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen kan aktiveras på 3 olika sätt:

Alt. 1: Tryck den undre röda parkeringsarmen nedåt med pekfingret, medan du samtidigt drar bromshandtaget uppåt. Säkerställ att parkeringsbromsen är låst, och att Velopeden inte rullar.

Alt. 2: Dra den övre röda parkeringsarmen bakåt med tummen, medan du samtidigt drar bromshandtaget uppåt. Säkerställ att parkeringsbromsen är låst, och att Velopeden inte rullar.

Alt 3: Använd båda händerna. Dra den övre röda parkeringsarmen bakåt med ena handen, medan du samtidigt drar bromshandtaget uppåt med din andra hand. Säkerställ att parkeringsbromsen är låst, och att Velopeden inte rullar.

För att frigöra parkeringsbromsen, bromsa som vid färdbromsning så släpper parkeringspärren.


Höjdinställning av handtag

1. Lossa snabbkopplingen just ovanför sitsen genom att vika ut den horisontellt.

2. Ställ in rätt grepphöjd genom att höja/sänka handtaget.

3. Lås handtaget på vald höjd genom att låsa/vika tillbaka snabbkopplingen.

4. OBS: Använd inte snabbkopplingen som en vingmutter eller skruv.


Inställning av handtagsvinkel

Vinkeln på handtagen kan ställas in så att du får en komfortabel handposition och ett optimalt stöd.

1. Lossa den bakre skruven på handtaget med en 4 mm insexnyckel.

2. Vrid handtaget till önskad position, och lås handtaget genom att dra åt skruven igen.


Hopfällning

1. Ta tag i sitshandtaget och dra det uppåt, och din Walker fälls ihop.

1. Ta tag i sitshandtaget och dra det uppåt, och din Walker fälls ihop.

2. Skjut de båda handtaget mot varandra.

2. Skjut de båda handtaget mot varandra.


Utfällning

1. Fäll ut din Walker genom att dra handtagen från varandra.

2. Tryck de båda bakre hörnen av sitsen distinkt nedåt tills du hör ett svagt ”klick”.

3. Innan du använder din Walker, bekräfta att utfällningsmekanismen är säkert låst.

OBS! Lås alltid båda parkeringsbromsarna innan du använder sitsen.


Ta av framhjulen

1. Lossa snabbkopplingen på framhjulet genom att vika ut den.

2. Lossa muttern på insidan av gaffeln lite, så att hjulet kan tas ur gaffeln.

3. Ta bort hjulet från gaffeln.

4. OBS: Använd inte snabbkopplingen som en vingmutter eller skruv.


Montera framhjulen

1. Montera hjulet i gaffeln, med snabbkopplingen på utsidan av rollatorn.

2. Skruva åt muttern på insidan av gaffeln, så att snabbkopplingen kan låsas ordentligt.

3. Lås snabbkopplingen på framhjulet genom att vika den inåt. Säkerställ att hjulet sitter fast ordentligt. Idealiskt skall snabbkopplingsarmen vara positionerad bakom gaffeln, sett i färdriktningen.

4. OBS: Använd inte snabbkopplingen som en vingmutter eller skruv.


Ta av / montera bakhjulen

1. Tryck på stålknappen vid hjulets mitt och du kan dra av hjulet från hjulaxeln.

2. För att montera hjulet igen, tryck in stålknappen och skjut på hjulet på hjulaxeln.

3. Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt genom att dra i det fram och tillbaka i sidled.


Justering av bromsverkan

1. Vid dålig bromsverkan, skruva ut justerskruven på respektive bromshandtag (moturs) och lås sedan justerskruven genom att skruva in låsmuttern mot handtaget (medurs).

Om bromsverkan fortfarande är bristfällig, kontakta Trionic, din återförsäljare eller auktoriserad person ansvarig för service av din Trionic Walker.


Hjultryck

Eftersom din Veloped har luftfyllda hjul bör lufttrycket kontrolleras regelbundet. Trionic rekommenderar ett lufttryck på 1,5 – 2,0 bar. Maximalt lufttryck är 2,5 bar/35 psi.


Säkerhetsanvisningar

Kontrollera att din Trionic Walker fungerar perfekt innan du använder den:

 • Kontrollera bromsverkan samt parkeringsbroms.
 • Se till att den är ordentligt utfälld.
 • Kontrollera att handtagen har rätt höjd samt att de är låsta ordentligt.
 • Användarens maxvikt får ej överstiga 150 kg.
 • För att säkerställa produktens funktioner rekommenderas en årlig kontroll av din Veloped via ett av Trionic eller distributör godkänt serviceställe.
 • En defekt Walker bör inte användas.

Skötselanvisning

För att upprätthålla funktion och säkerhet bör du regelbundet se till att nedanstående åtgärder utföres:

 • Rengör din Walker med vanligt diskmedel, vatten och en disktrasa. Torka den torr.
 • Håll hjulen rena med diskmedel, vatten och en plastborste.
 • Kontrollera att skruvar och reglage är ordentligt åtdragna.
 • Om din Walker inte är i fullgod kondition – tag genast kontakt med din återförsäljare eller auktoriserad person ansvarig för service av Trionic Walker.

OBS ! Defekt Veloped bör inte användas. För ingrepp på produkten (anpassningar, bristfälliga reparationer), utan Trionics medgivande, ansvaras ej.


Garanti

Guarantee Trionic Walker inkluderar 10 års garanti, undantaget delar som är utsatta för normalt slitage (däck, slangar, bromskablar, bromskabelhöljen, handtag och textildelar). Garantin är giltig fr.o.m. köpdatum, och inkluderar bara originaldelar från Trionic.

CE labelCE - Trionic Sverige AB försäkrar att ovanstående produkt uppfyller tillämpliga i lag stadgade krav (1993:584) om medicintekniska produkter samt krav i föreskrifterna (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter. Produkten uppfyller härigenom kraven i EG:s direktiv angående medicintekniska produkter, 93/42/ EEG.


Etikett

Product label

Trionic Veloped är testad och godkänd enligt föreskriven internationell standard för gånghjälpmedel: ISO 11199-2:2005 «Walking aids manipulated by both arms».

Användarens vikt får ej överstiga150 kg.


Miljövänlighet

Trionic Walker är tillverkad så att den har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt under sin livscykel. När produkten tjänat ut kan den skrotas och delarna tillvaratas för återvinning.

Der Grüne Punkt
 • Vid återvinning separeras produktens aluminiumkomponenter från övriga detaljer. Delarna sorteras efter metall, plast och blandmaterial.
 • Produkten består till största del av aluminium, stål och plast.
 • Exempel på komponenter som består av blandmaterial är bromshandtag, hjul och greppbåge.
 • Eftersom olika kommuner/återvinningsföretag hanterar återvinningsmaterial på olika sätt är det lämpligast att i tveksamma fall kontakta din kommun.

Trionic Sverige AB är anslutet till REPA, som är ett rikstäckande system för återvinning av förpackningar.