Vi använder oss av kakor för att erbjuda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du användning av kakor.

Veloped bruksanvisning

Trionic Veloped

Trionic Veloped är trehjulig till konstruktionen, men den har som synes fyra hjul. Den är avsedd att användas som gånghjälpmedel och är främst till för att erbjuda användaren stöd vid promenader, vandring och motion utomhus. Veloped är unik i sitt slag, då den är utvecklad med gåendet i fokus och den underlättar avsevärt framkomligheten för dig som användare. Velopedens främsta egenskap är dess framhjul som har kapacitet att klättra över upp till 13 cm höga hinder, vilket är helt unikt. För att forcera lägre hinder krävs dessutom mycket mindre kraft i jämförelse med ett vanligt hjul. Tack vare den trehjuliga konstruktionen, tillsammans med framhjulets fjädrande funktion och de luftfyllda däcken, förbättras både din komfort och din framkomlighet när du rör dig utomhus.

Veloped är testad och godkänd enligt internationell standard ISO-11199-2:2005 för en maximal användarvikt på 150 kg.


Tekniska data

  12er M 12er L 14er M 14er M
Min höjd: 75 cm 82 cm 77 cm 84 cm
Max höjd: 95 cm 102 cm 97 cm 104 cm
Bredd: 76 cm 79 cm 76 cm 79 cm
Längd: 102 cm 102 cm 107 cm 107 cm
Sitthöjd: 58 cm 63 cm 60 cm 65 cm
Sittbredd: 44 cm 44 cm 44 cm 44 cm
Hjulstorlek: 12"/31 cm 12"/31 cm 14"/36 cm 14"/36 cm
Storlek hopfälld: L106xW42xH75 cm L106xW42xH82 cm L111xW42xH77 cm L111xW42xH84 cm
Storlek hopfälld utan hjul: L84xW42xH59 cm L84xW42xH68 cm L84xW42xH59 cm L84xW42xH68 cm
Vikt (utan väskor): 12,3 kg 13,0 kg 12,9 kg 13,5 kg
Vikt utan hjul: 7,7 kg 8,3 kg 7,7 kg 8,3 kg
Max användarvikt: 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Säkerhet

 • När du sitter på Velopeden ska båda bromsarna vara låsta i parkeringsläge.
 • Kontrollera att Velopeden är låst i utfällt läge innan du går med den.
 • Iaktta försiktighet i brant terräng och på sluttande underlag.
 • Velopedens stabilitet är testad med 5 kg last i korgen. Om du lastar mer än 5 kg är det mycket viktigt att lasten är jämnt fördelad i korgens botten.

Veloped sits & korg

Sittöverdrag

Tillverkad i vattenavstötande 600D polyesterväv som är mycket slitstark. Sittöverdraget monteras enkelt på sittplatsen med tryckknappar. Handtvätt 30 °C.

Korg

Korgen har en värdeficka med dragkedja, idealisk för plånboken, nycklar och mindre handväskor. Korgen är sydd i kraftig och vattenavvisande 600D polyester. I korgfickan finns ett litet regnskydd som du kan vika runt det du har med dig i korgen. Handtvätt 30 °C.


Montering/första gången

1. Lyft ur hjulen och montera dem i ramens bakre axelhål genom att trycka in den svarta knappen i hjulets centrum och sedan skjuta in axeln hela vägen i axelhålet. Släpp tryckknappen.

2. Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt genom att dra i hjulet i sidled.

First time

3. Montera framhjulsupphängningen i ramens främre ände på samma sätt genom att trycka in knappen i botten av axeln och för in axeln i axelhålet underifrån. Släpp tryckknappen.

4. Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt genom att lyfta ramen från underlaget och dra i hjulupphängningen nedåt.

5. Ställ in höjden på greppbågen enligt kapitlet «Inställning av greppbåge».


Körklart läge

1. Fäll ut Velopeden genom att vika isär de båda ramhalvorna.

2. Kontrollera att Velopeden låser i körläge, lyssna efter klickljudet då teleskopstaget låses i utfällt läge.

3. Sitsen är skjutbar i längsled. Skjut fram den för bättre benutrymme när du går.

Dra den bakåt när du vill sitta ner, komma åt korgen eller fälla ihop din Veloped.


Hopfällning

1. Dra sitsen till det bakre läget.

2. Tryck in knappen till höger på teleskopstaget först.

3. Lyft och vik samtidigt den ena ramhalvan mot den andra.

4. Tryck in den andra knappen till vänster på teleskopstaget.

5. Lyft och vik samtidigt den ena ramhalvan mot den andra för att fälla ihop din Veloped helt och hållet.


Färdbroms

Drag bromshandtaget uppåt för att bromsa när du går. Bromsa med båda bromsarna samtidigt.


Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen kan aktiveras på 3 olika sätt:

Alt. 1: Tryck den undre röda parkeringsarmen nedåt med pekfingret, medan du samtidigt drar bromshandtaget uppåt. Säkerställ att parkeringsbromsen är låst, och att Velopeden inte rullar.

Alt. 2: Dra den övre röda parkeringsarmen bakåt med tummen, medan du samtidigt drar bromshandtaget uppåt. Säkerställ att parkeringsbromsen är låst, och att Velopeden inte rullar.

Alt 3: Använd båda händerna. Dra den övre röda parkeringsarmen bakåt med ena handen, medan du samtidigt drar bromshandtaget uppåt med din andra hand. Säkerställ att parkeringsbromsen är låst, och att Velopeden inte rullar.

För att frigöra parkeringsbromsen, bromsa som vid färdbromsning så släpper parkeringspärren.


Inställning av greppbåge

1. Lossa båda snabbkopplingarna på greppbågen genom att vika dem bakåt.

2. Justera greppbågen till önskad höjd, lämpligtvis till handledshöjd när du står bredvid Velopeden med armarna hängande längs kroppen.

OBS: Enklast justerar du greppbågen sittandes på sittplatsen, då ser du siffermarkeringarna tydligt och det är enkelt att justera höjden.

3. Lås greppbågen genom vika snabbkopplingarna framåt.

OBS! Skruva inte snabbkopplingarna. Snabbkopplingarna kan ersättas med skruvvred ifall önskvärt. Eller ersättas med skruv och mutter ifall det finns risk att användaren skruvar loss handtagen.


Inställning av handtagsvinkel

Vinkeln på handtagen kan ställas in så att du får en komfortabel handposition och ett optimalt stöd.

1. Lossa den bakre skruven på handtaget med en 4 mm insexnyckel.

2. Vrid handtaget till önskad position, och lås handtaget genom att dra åt skruven igen.

3. Dra åt den bakre skruven på handtaget med en 4 mm insexnyckel.


Justering av bromsverkan

1. Vid dålig bromsverkan, skruva ut justerskruven på respektive bromshandtag (moturs) och lås sedan justerskruven genom att skruva in låsmuttern mot handtaget (medurs).

Om bromsverkan fortfarande är bristfällig, kontakta din återförsäljare eller auktoriserad person ansvarig för service av din Trionic Veloped.


Montering av bakhjulen

Bakhjulen är avtagbara för att ytterligare underlätta transport av din Veloped.

1. För att ta av hjulet, tryck in den svarta knappen i hjulets centrum och ta sen av hjulet.

2. Vid montering av hjulet, tryck in den svarta knappen i hjulets centrum och skjut in hjulaxeln i axelhålet. Släpp knappen då hjulet är i sitt ändläge.

3. Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt genom att ta tag i däcket och vicka hjulet fram och tillbaka i sidled.


Demontering/montering av framhjulet

Hela framhjulsupphängningen är avtagbar för att underlätta transport av din Veloped.

1. Lossa framhjulsupphängningen genom att trycka in den svarta knappen under frontleden.

2. Ta av hela hjulupphängningen genom att lyfta ramens framände från marken och samtidigt dra hjulupphängningen nedåt.

3. Vid montering av hjulupphängningen, lyft rollatorns framände, tryck in den svarta knappen och skjut in hjulaxeln i axelhålet. Släpp tryckknappen. Kontrollera att framhjulsupphängningen sitter fast ordentligt genom att lyfta ramens framände och dra hjulupphängningen nedåt.


Hjultryck

Eftersom din Veloped har luftfyllda hjul bör lufttrycket kontrolleras regelbundet. Trionic rekommenderar ett lufttryck på 1,5 – 2,0 bar. Maximalt lufttryck är 2,5 bar/35 psi.


Ändra framhjulsinställningen: Terrängläge/Stadsläge

Framhjulet har två olika inställningar, en för terräng och en för stadsmiljö.

Terrängläge:

Terränginställning/Övre läge: Ökad klättringsförmåga, fjädrande funktion för ojämnt underlag och ökad riktningsstabilitet. Velopeden är svårare att styra, men får bättre egenskaper i naturen.

Stadsläge:

Stadsinställning/Nedre läge: Lätt att svänga med bibehållen klättringskapacitet.

1. Rotera framhjulet 180 grader för att lättare komma åt justerhandtaget.

2. Med din vänstra hand, ta tag i det vänstra hjulet, och lyft Velopedens framände.

3. Medan du håller framänden lyft, greppa den svarta knappen med din högra hand och dra knappen utåt (mot dig).

4. Skjut justerhandtaget antingen nedåt (lättsvängt läge) eller uppåt (terrängläge).

5. Släpp den svarta knappen när du ställt in önskat läge.


Demontering/montering av korgen

Korgen på din Veloped rymmer 22 liter. Den har en liten värdeficka baktill, för mindre saker som t ex nycklar och plånbok. Korgen är avtagbar och monteras med hjälp av kardborreband på ramens korgskenor.

1. Trä de båda bakre kardborreflikarna underifrån mellan ramen och korgskenan. Vik de därefter inåt och fäst kardborrebanden på korgens insida.

1. Trä de båda bakre kardborreflikarna underifrån mellan ramen och korgskenan. Vik de därefter inåt och fäst kardborrebanden på korgens insida.

2. Montera därefter den främre kardborrefliken på samma sätt.

2. Montera därefter den främre kardborrefliken på samma sätt.

3. Justera eventuellt kardborrebanden för att korgen ska sitta ordentligt.

3. Justera eventuellt kardborrebanden för att korgen ska sitta ordentligt.

OBS! Säkerställ att bottenplattan är är ordentligt instoppad i korgfickan innan montering sker.

OBS! Säkerställ att bottenplattan är är ordentligt instoppad i korgfickan innan montering sker.


Demontering/montering av sittdyna

Den skjutbara sittplatsen på din Veloped består av en bassits och en avtagbar sittdyna som fästs med nio tryckknappar.

1. Fatta sittdynan med texten ”Trionic” åt höger. Trä den långa fliken mellan teleskopstaget och bassitsen.

2. Tryck fast den långa flikens tre främre tryckknappar på bassitsen.

3. Därefter fästs den korta flikens tre tryckknappar på bassitsen.

4. Fäst sist och slutligen den långa flikens sista tre tryckknappar på den korta fliken.


Säkerhetsanvisningar

Kontrollera att din Trionic Veloped fungerar perfekt innan du använder den:

 • Kontrollera bromsverkan samt parkeringsbroms.
 • Se till att den är ordentligt utfälld.
 • Kontrollera att greppbågen har rätt höjd samt att den är låst ordentligt.
 • Undvik kontakt med frontleden vid utfällning då klämrisk föreligger.
 • Användarens maxvikt får ej överstiga 150 kg.T
 • Använd inte Trionic Veloped som rullstol eller för persontransport.En defekt Veloped bör inte användas.
 • Trionic Veloped är avsedd att användas som gånghjälpmedel och är främst till för att erbjuda användaren stöd vid fysisk förflyttning.
 • För att säkerställa produktens funktioner rekommenderas en årlig kontroll av din Veloped via ett av Trionic eller distributör godkänt serviceställe.
 • För att säkerställa produktens funktioner rekommenderas en årlig kontroll av din Veloped via ett av Trionic eller distributör godkänt serviceställe.

Skötselanvisning

För att upprätthålla funktion och säkerhet bör du regelbundet se till att nedanstående åtgärder utföres:

 • Rengör din Veloped med vanligt diskmedel, vatten och en disktrasa. Torka den torr.
 • Håll hjulen rena med diskmedel, vatten och en plastborste.
 • Kontrollera att skruvar och reglage är ordentligt åtdragna.
 • Om din Veloped inte är i fullgod kondition – tag genast kontakt med din återförsäljare eller auktoriserad person ansvarig för service av Trionic Veloped.

OBS ! Defekt Veloped bör inte användas. För ingrepp på produkten (anpassningar, bristfälliga reparationer), utan Trionics medgivande, ansvaras ej.


Garanti

Guarantee Trionic Veloped inkluderar 10 års garanti, undantaget delar som utsatta för normalt slitage (däck, slangar, bromskablar, bromskabelhöljen, handtag och textildelar). Garantin är giltig fr.o.m. köpdatum, och inkluderar bara originaldelar från Trionic.

CE labelCE - Trionic Sverige AB försäkrar att ovanstående produkt uppfyller tillämpliga i lag stadgade krav (1993:584) om medicintekniska produkter samt krav i föreskrifterna (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter. Produkten uppfyller härigenom kraven i EG:s direktiv angående medicintekniska produkter, 93/42/ EEG.


Etikett

Product label

Trionic Veloped är testad och godkänd enligt föreskriven internationell standard för gånghjälpmedel: ISO 11199-2:2005 ”Walking aids manipulated by both arms”.

Användarens vikt får ej överstiga150 kg.


Miljövänlighet

Trionic Veloped är tillverkad så att den har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt under sin livscykel. När produkten tjänat ut kan den skrotas och delarna tillvaratas för återvinning.

Der Grüne Punkt
 • Vid återvinning separeras produktens aluminiumkomponenter från övriga detaljer. Delarna sorteras efter metall, plast och blandmaterial.
 • Produkten består till största del av aluminium, stål och plast.
 • Exempel på komponenter som består av blandmaterial är bromshandtag, hjul och greppbåge.
 • Eftersom olika kommuner/återvinningsföretag hanterar återvinningsmaterial på olika sätt är det lämpligast att i tveksamma fall kontakta din kommun.

Trionic Sverige AB är anslutet till REPA, som är ett rikstäckande system för återvinning av förpackningar.